Tomasz Karauda Żona

Urodzony w 1993 roku, jest jednym z najmłodszych lekarzy w Polsce. Mimo młodego wieku jest certyfikowanym lekarzem chorób płuc.

Tomasz Karauda Żona
Tomasz Karauda Żona

Zdecydował się zostać lekarzem w młodym wieku, gdy zachorował i został zabrany do szpitala.

Tomasz Karauda Żona
Tomasz Karauda Żona

Inspirował go lekarz, który miał skłonności do choroby, w wyniku czego dorastał, mając jedynie zamiary zostania lekarzem.

Tomasz Karauda Żona
Tomasz Karauda Żona

Jest także wzorem do naśladowania i inspiracją dla młodych studentów w Polsce, którzy marzą o zostaniu takim lekarzem jak on.

Tomasz Karauda Żona
Tomasz Karauda Żona

Swoje życie osobiste zachowuje dla siebie, dzięki czemu nikt nie jest pewien, czy ma żonę, ani z kim jest w związku.