Parabola W Literaturze

Odnosi się do wypowiedzi lub historii, które są używane do przekazywania wiadomości, które mówią o dobrych obyczajach. Postacie ludzkie są zwykle używane do opowiadania historii z prawdziwego życia, aby przedstawiać działania, które są niedopuszczalne i dlatego nie należy ich zachęcać.

Parabola W Literaturze
Parabola W Literaturze

Były one najczęściej używane przez naszego Pana Jezusa Chrystusa w Biblii do przemawiania do swoich uczniów na temat pobożnego charakteru lub życia.

Parabola W Literaturze
Parabola W Literaturze

Najczęściej trzeba je zinterpretować słuchaczom, aby narysować możliwe do zidentyfikowania linie między różnymi punktami, aby mogli uchwycić ich istotę.

Parabola W Literaturze
Parabola W Literaturze

Przykładem z Biblii jest przypowieść o zagubionej owcy, której właściciel zostawił 99 owiec na poszukiwanie.

Parabola W Literaturze
Parabola W Literaturze

Oznacza to, że Bóg dołoży wszelkich starań, aby przywrócić odstępczą lub zagubioną duszę, która w opowieści odnosi się do zagubionej owcy.