Ktory Skladnikow Powietrza Powoduje Wzrost Efe

Powietrze to gaz lub związek składający się z wielu substancji, które mogą być korzystne lub szkodliwe dla środowiska. Na przykład rośliny wytwarzają tlen, który jest bardzo pożyteczny dla ludzkiego życia poprzez oddychanie i funkcjonowanie innych narządów organizmu.

Ktory Skladnikow Powietrza  Powoduje Wzrost Efe
Ktory Skladnikow Powietrza Powoduje Wzrost Efe

Ludzie uwalniają również dwutlenek węgla, który pomaga roślinom w fotosyntezie.

Ktory Skladnikow Powietrza  Powoduje Wzrost Efe
Ktory Skladnikow Powietrza Powoduje Wzrost Efe

Istnieją jednak pewne gazy, które są uwalniane w wyniku niektórych działań człowieka i innych, które zanieczyszczają atmosferę i powodują problemy zdrowotne i inne.

Ktory Skladnikow Powietrza  Powoduje Wzrost Efe
Ktory Skladnikow Powietrza Powoduje Wzrost Efe

Na przykład tlenek węgla emitowany do atmosfery przez samochody i różne operacje przemysłowe powoduje choroby, takie jak infekcje klatki piersiowej.

Ktory Skladnikow Powietrza  Powoduje Wzrost Efe
Ktory Skladnikow Powietrza Powoduje Wzrost Efe

Tlenki azotu, również powstające przy wytwarzaniu energii elektrycznej, również prowadzą do stanów zapalnych i utrudnień w oddychaniu.