Klenczon Śmierć

Krzysztof Klenczon był polskim kompozytorem. Urodził się 14 stycznia 1942 roku w Pułtusku w Polsce.

Klenczon Śmierć
Klenczon Śmierć

Był dość popularną postacią w kraju i w wielu częściach świata za swoje osiągnięcia w przemyśle muzycznym.

Klenczon Śmierć
Klenczon Śmierć

Miał wielu fanów i wiele osiągnął w swojej karierze kompozytorskiej.

Klenczon Śmierć
Klenczon Śmierć

Był żonaty z panią o imieniu Alicja i mieli razem czworo dzieci.

Klenczon Śmierć
Klenczon Śmierć

Był inspiracją dla wielu i do dziś jest pamiętany za swoje zaangażowanie w branży. Zmarł 7 kwietnia 1981 roku.